برخورد مدیر فروشگاه
عالی بود :
1 نفر - 33.33%
خوب بود :
1 نفر - 33.33%
متوسط بود :
0 نفر - 0%
ضعیف بود :
0 نفر - 0%
همیشه مشتری خواهم شد :
0 نفر - 0%
گاهی ممکنه مشتری این فروشگاه بشوم :
0 نفر - 0%
دوبار مراجعه نمی کنم :
1 نفر - 33.33%